AVATUD IDEEKONKURSS „Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud valgusinstallatsiooni tellimine Väikese Rannavärava bastioni haljasalale“

Toimumiskoht:                                               Eesti

Ideekavandite esitamise tähtaeg:               20.10.2017 kell 15.00

Korraldab:                                                      Tallinna Kommunaalamet

Ideekonkursi eesmärk on leida parim ideekavand valgusinstallatsioonile Väikese Rannavärava bastioni esisel haljasalal, rikastamaks Tallinna väliruumi 2017-2020. aastal, mil Eesti Vabariik tähistab 100. sünnipäeva.

Osalema on oodatud kunstnikud, disainerid, arhitektid, valguskunstnikud, valgusdisainerid jt oma ala professionaalid.

Kavandatav valgusinstallatsioon peab olema:

 • avalikus ruumis tähelepanutõmbav, atraktiivne ning kõnetama möödakäijat;
 • tutvustab Eesti ajalugu, maad ja rahvast, saavutusi ning unistusi, on tulevikku vaatav;
 • omab eeldusi laialdaseks leviks digikanalites ja meedias;
 • on visuaalselt efektne nii päevasel kui öisel ajal;
 • on interaktiivne, erinevaid meediume ja tehnoloogiaid kaasav;
 • visuaalselt kohaspetsiifiline, sobituma ja looma seoseid installatsiooni ala ümbruse ehitistega;
 • horisontaalsihis vähemalt 180° vaadeldavusega

 

Valgusinstallatsiooni teostus peab olema:

 • tehniliselt teostatav ja vastama kavandatava asukoha avaliku linnaruumiga seonduvale kõrgendatud nõudlikkusele;
 • ilmastikukindel (valgustite kasutuse puhul vähemalt IP55), ohutu ja keskkonnasõbralik;
 • töökindel, kestma ning funktsioneerima 10.02.2018-28.02.2020
 • teksti kasutuse korral nii eesti kui inglise keeles (sh võimalusega kohandada see lihtsal viisil teistesse keeltesse);
 • konkursi eelarve piiridesse mahtuv;
 • ööpäevaringset valvet mitte nõudev
 • valgusreostust vältiv ja tehnovõrkude asupaikasid ja olemasolevat haljastust arvestav
 • Valgusinstallatsiooni lähedusse peab olema planeeritud viit, tahvel teose autorite ja nime kohta ning märge, et teos on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Preemiateks on ette nähtud 6000 eurot, mis jaotub järgmiselt:

ideekonkursi võitja                            3 000 eurot

teine koht                                           2 000 eurot

Kolmas koht                                       1 000 eurot

Ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumus on kuni 50 000 eurot (koos käibemaksuga).

Tööde valmimise lõplik tähtaeg on 10.02.2018

Võistlusülesanne ja hankedokumendid on alla laetavad Riigihangete registrist:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190930