AVATUD IDEEKONKURSS „Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud valgusinstallatsiooni tellimine Väikese Rannavärava bastioni haljasalale“

Toimumiskoht:                                               Eesti

Ideekavandite esitamise tähtaeg:               20.10.2017 kell 15.00

Korraldab:                                                      Tallinna Kommunaalamet

Ideekonkursi eesmärk on leida parim ideekavand valgusinstallatsioonile Väikese Rannavärava bastioni esisel haljasalal, rikastamaks Tallinna väliruumi 2017-2020. aastal, mil Eesti Vabariik tähistab 100. sünnipäeva.

Osalema on oodatud kunstnikud, disainerid, arhitektid, valguskunstnikud, valgusdisainerid jt oma ala professionaalid.

Kavandatav valgusinstallatsioon peab olema:

 • avalikus ruumis tähelepanutõmbav, atraktiivne ning kõnetama möödakäijat;
 • tutvustab Eesti ajalugu, maad ja rahvast, saavutusi ning unistusi, on tulevikku vaatav;
 • omab eeldusi laialdaseks leviks digikanalites ja meedias;
 • on visuaalselt efektne nii päevasel kui öisel ajal;
 • on interaktiivne, erinevaid meediume ja tehnoloogiaid kaasav;
 • visuaalselt kohaspetsiifiline, sobituma ja looma seoseid installatsiooni ala ümbruse ehitistega;
 • horisontaalsihis vähemalt 180° vaadeldavusega

 

Valgusinstallatsiooni teostus peab olema:

 • tehniliselt teostatav ja vastama kavandatava asukoha avaliku linnaruumiga seonduvale kõrgendatud nõudlikkusele;
 • ilmastikukindel (valgustite kasutuse puhul vähemalt IP55), ohutu ja keskkonnasõbralik;
 • töökindel, kestma ning funktsioneerima 10.02.2018-28.02.2020
 • teksti kasutuse korral nii eesti kui inglise keeles (sh võimalusega kohandada see lihtsal viisil teistesse keeltesse);
 • konkursi eelarve piiridesse mahtuv;
 • ööpäevaringset valvet mitte nõudev
 • valgusreostust vältiv ja tehnovõrkude asupaikasid ja olemasolevat haljastust arvestav
 • Valgusinstallatsiooni lähedusse peab olema planeeritud viit, tahvel teose autorite ja nime kohta ning märge, et teos on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Preemiateks on ette nähtud 6000 eurot, mis jaotub järgmiselt:

ideekonkursi võitja                            3 000 eurot

teine koht                                           2 000 eurot

Kolmas koht                                       1 000 eurot

Ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumus on kuni 50 000 eurot (koos käibemaksuga).

Tööde valmimise lõplik tähtaeg on 10.02.2018

Võistlusülesanne ja hankedokumendid on alla laetavad Riigihangete registrist:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190930

AVATUD VALGUSKUJUNDUSKONKURSS „Valgus tunnelis“

Avaliku ruumi valguskujunduskonkurss Tallinna Balti jaama tunnelile ja Viru tunnelile (Gonsiori ja A.Laikmaa tn ristmiku all paiknev jalakäijate tunnel)

Toimumiskoht:                                                Eesti

Ideekavandite esitamise tähtaeg:           07.11.2017 kell 13.00

Korraldab:                                                          Tallinna Kommunaalamet

Konkursi eesmärk on muuta valguskujundusega tunnelite keskkond visuaalselt nauditavamaks, luua maagiline ja kvaliteetne valgustus. Selle saavutamiseks on konkursile oodatud erinevad valguskujunduse ideed, arhitektuursed, kunstilised, installatiivsed, interaktiivsed, või erinevaid valdkondi ühendavad lahendused.

Valguskujunduse konkursi üldisemaks eesmärgiks on edendada valgustusdisaini avalikus ruumis, näidata võimalusi, kuidas luua kutsuvat, sõbralikku ja huvitavat keskkonda läbi oskusliku valgustusdisaini. Samuti juhiks see tähelepanu valguse kasutamise suuremale potentsiaalile elukeskkonna muutmisel. Konkursitöö teostamise tulemus võiks anda ettekujutuse, kuidas traditsioonilist linnavalgustust saaks muuta mängulisemaks ja loomingulisemaks ning kuidas valgus iseenesest võiks olla vaatamisväärsus.

Osalema on oodatud disainerid, arhitektid, valguskujundajad, valgustusinsenerid jt oma ala professionaalid. Oma ideedega on oodatud osalema ka eelpool nimetatud erialade tudengid.

Idee peab olema:

 • nutikas ja innovaatiline, kasutama tänapäevaseid tehnoloogilisi lahendusi.
 • avalikus ruumis tähelepanu tõmbav ja omama eeldusi kajastamiseks meedias.

 

Kujunduslahendus võib hõlmata tervet tunnelit, kuid võib olla esitatud ka mõnele kindlale osale.

 

Preemiateks on ette nähtud 5000 eurot, mis jaotub järgmiselt:

ideekonkursi võitja                                        3 000 eurot

teise ja kolmanda koha auhinnad            a`1 000 eurot

Ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumus on kuni 30 000 eurot (koos käibemaksuga). Maksumus on kahele tunnelile, summa jagunemine nende tunnelite vahel tuleneb ideekavandist ja on võistlejate otsustada.

Tööde valmimise lõplik tähtaeg on 01.02.2018

Võistlusülesanne ja hankedokumendid on allalaetavad Riigihangete registrist:

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191026

 

Idea competition for lighting Tallinn old town walls

 

Ideekonkursi tulemusena valmiv valgustuslahendus on sisendiks Tallinna linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustamiseks.

Konkursil osalejate meeskonnas peab olema valgustusdisainer (kas IALD või sarnase rahvusvahelise organisatsiooni liikmelisus või haridust tõendav diplom). Ülejäänud meeskonnaliikmed võivad olla arhitektid, elektriinsenerid, valgustusinsenerid, valgustite tootjad ja/või nende Eesti esindajad.

Ideekonkurss on kaheetapiline. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemalt teostatud tööde referentside põhiselt välja 3 (kolm) osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö.

Teises etapis hinnatakse esitatud võistlustöid ja valitakse välja ideekonkursi võitja. Kolmele võistlustingimustele vastava võistlustöö esitanud osalejale makstakse preemiad.

Ideekonkursi preemiad on järgmised:

1. koht 8000 eurot

2. koht 7000 eurot

3. koht 6000 eurot

Osalemistaotlus esitada 19.07.2017 kell 11.00 ja võistlustöö 11.09.2017 kell 11.00

1st EALD Conference: “Creating a night-time identity of a city”.

28.09.2017  from 9:00-18:00
Location: Museum of Estonian Architecture, Ahtri 2, 10151 Tallinn

Estonian Association of Lighting Designers will hold its first ever conference on the 28th of September 2017. The conference consists of lectures, workshops and panel discussions focusing on the topic of light in our surrounding public space. We will take a look at the problems that we face in Estonia concerning light. Such as the long depressing darkness during our winters and the light pollution brought about urbanization. In addition, the conference will shed some light upon what goes on during the planning stages of lighting design and we will try to answer the question of how to improve lighting design and planning in our cities and in Estonia.

The conference will be held in English.

 

BUY YOUR TICKET HERE

Ticket price: 40€
For students: 25€
For EALD members: 10€

TICKET PRICE BEFORE 1. SEPTEMBER IS 30€, FOR STUDENTS 20€.

 

SCHEDULE

09:00 Registration – 30 min
09:30 Introduction – 30 min
10.00 Allan Ruberg I part – 60 min
11.00 Break – 15 min
11.15 Allan Ruberg II part – 60 min
12.15 Break – 15 min
12.30 Anna-Liisa Unt – 30 min
13.00 LUNCH
14.30 Sabine De Schutter – 60 min
15.30 Joonas Saaranen – 30 min
15.45 Break – 15 min
16.00 DISCUSSION SESSION – 60 min
17.00 FINAL WORDS
18.00 THE END

 

Programm:

Allan Ruberg is the Head and founder of ÅF Lighting, which is part of ÅF Consultancy Group. Allan is responsible for the continuous development of ÅF Lighting, which today employs 90 dedicated lighting specialists located in offices around Scandinavia: Copenhagen, Oslo, Stockholm, Gothenburg and Malmö.  Allan is a driving force in developing lighting consultancy as a profession in Scandinavia and has 20 years of experience in the field of lighting consultancy and design. He has been working with all aspects of lighting from functional road lighting to scenographic lighting design. As Head of ÅF Lighting, Allan ensures a positive development by working closely together with architects, public authorities and industry partners. ÅF Lighting, under Allan’s leadership, has created an impressive amount of award-winning lighting projects.

Allan Ruberg will be giving a lecture on how to work with a user centered approach to public lighting. In addition, he will be addressing the key issues in successful public lighting design. Public lighting is the backbone of the visual environment in our cities, it shapes how the city can be used and how it is perceived. It is, therefore, of the out most importance that it is planned to support the visions and policies of the city.

The presentation will also give a status and some answers to some of the most important questions regarding the performance of today’s LED luminaries for public lighting. Finally, he will present a number of realized projects with good examples on how a well-planned lighting design makes a difference when it comes to  energy efficient and creative public lighting solutions.

Sabine De Schutter is the Head and founder of her own lighting design studio – Studio De Schutter. Sabine is a lighting designer, design thinker and educator, with a background in interior architecture. Simultaneously, her passion for working with people led her to study design thinking, which trained her in different pedagogical methods and techniques to create human-centered design. Besides working on different lighting design projects, Sabine is an IALD Educator. She has been awarded number of Lighting Design awards – Best Newcomer 2014, Best Young Lighting Designer 2012. In 2016 she was nominated in 40-under-40 for lighting designers. Sabine De Schutter was also in the organizing team of TAVA16.

In her presentation Sabine will be giving examples of a variety of projects in which she has worked with a great sensibility to darkness, shadow and light. Taking the well-being of animals and humans into account, she has redesigned the public lighting in parks, questioning the notion of increased safety with increased light. This lighting concept has revealed the potential of designing a nocturnal environment. This talk will give an overview of the potential and the risks of light through temporary and permanent projects.

 

Anna-Liisa Unt is the founder of her own landscape architecture company – Lahe Atmosfäär. She has given lectures in Estonian University of Life Sciences for almost 10 years. Today she is also the cityscape design specialist in Tartu Town Government and the head editor of landscape magazine ÕU. Anna-Liisa can be characterized by her extreme sensitivity and skill to feels the relationship between a person and the room. 

Anna-Liisa is presenting a “poetical palette”, in which she will be talking about the possibilities in designing a Nodric City with and without light.  Our summers are bright and warm and thus dedicated urban design is natural. The dark and cold winters, on the other hand, introduce a major challenge for designing enjoyable outdoor environments. According to her own words, this polarity hands us a diverse set of tools for manipulating the borders of light and darkness.

 

Joonas Saaranen is the co-founder of WhiteNight Lighting. In his lighting designs, he wishes to challenge darkness with light to create contrast and contour.

Joonas has studied Industrial design in Rovaniemi, Barcelona and Berlin before obtaining his degree in in architectural lighting design in Stockholm Sweden KTH ALD 2009. He has worked across Europe in lighting design in both large scale corporate level companies and in independent agencies. Currently he is combining both of his passions, lighting and luminaire design at WhiteNight Lighting.

The Nordic light is a combination of extremes, from endless days to dark gloomy hours. This unique variation of light creates an endless source for inspiration. In his lecture he is going to introduce some his latest creations.

 

 

EVDA 1. KONVERENTS:  “Creating a night-time identity of a city”.

28.09.2017  kell 9:00-18:00
Asukoht: Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, 10151 Tallinn

Eesti Valgustusdisainerite assotsiatsioon korraldab 28. septembril 2017 avaliku ruumi valgustust käsitleva ühepäevase konverentsi, mis koosneb loengutest, töötubadest ja vestlusringidest. Keskendutakse Eesti geograafilisest asukohast tulenevatele probleemidele nagu kaamosest sündiv talvedepressioon või linnastumisega kaasnev valgusreostus ning -räigus.. Lisaks puudutame valguse planeerimisprotsessi tagatubasid ja esitame küsimuse, kuidas tõsta linnavalgustuse planeerimise kvaliteeti Eesti ühiskonnas.

Konverents toimub inglise keeles.

 

OSTA PILET SIIT

Osalemistasu: 40 eurot
tudengitele 25 eurot
EVDA liikmetele 10 eurot

OSALEMISTASU ENNE 1. SEPTEMBRIT 30 eurot, tudengitele 20 eurot

 

AJAKAVA

09:00 Registreerimine – 30 min
09:30 Sissejuhatus ja Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsiooni (lühend: EVDA) tutvustus – 30 min
10.00 Allan Ruberg I osa – 60 min
11.00 Paus – 15 min
11.15 A. Ruberg I osa – 60 min
12.15 Paus – 15 min
12.30 Anna-Liisa Unt – 30 min
13.00 LÕUNA
14.30 Sabine De Schutter – 60 min
15.30 Joonas Saaranen – 30 min
15.45 Paus – 15 min
16.00 DISKUSSIOON – 60 min
17.00 LÕPPSÕNA
18.00 LÕPP

 

Programm:

Allan Ruberg on ühe maailma suurima valgustusdisainibüroo AF Lighting asutaja ja juhataja. AF Lighting bürood asuvad Kopenhaagenis, Oslos, Stokholmis, Göteborgis ja Malmös. Allan on töötanud valgustuskonsultandi ja -disainerina 20 aastat. Ta on kokku puutunud kõigi valgustuse aspektidega alates funktsionaalsest tänavavalgustusest lõpetades lavakujundusega. Allan astus üles ka Eesti esimesel valgustuskunsti festivalil TAVA16.

Oma ettekandes annab Allan sissejuhatuse avaliku ruumi kasutajakeskse valgustamise teemasse ja räägib õnnestunud üldplaneeringute võtmekohtadest. Avaliku ruumi valgustus on meie linnade visuaalse keskkonna selgroog, andes kuju sellele, kuidas linna saab kasutada ja mil viisil seda tajutakse. Seetõttu on ülimalt oluline, et valgustus planeeritaks juba eos linna visioone ja poliitikaid toetama.

Sabine De Schutter on valgustusdisainer ja õppejõud, kes juhib oma arhitektuurse valgustusdisaini bürood Studio De Schutter. Teda on tunnustatud mitmete valgustusdisaini alaste auhindadega, nagu näiteks Parim uus tulija 2014 ja Parim noor valgustaja aastal 2012. Ta valiti 2016. aastal 40 parima alla neljakümneaastase valgustusdisaineri hulka. Sabine De Schutter oli ka üks TAVA16 korraldajatest.

Oma loengus annab ülevaate valguse võimalustest ja piiridest nii ajutiste kui ka püsivate projektlahenduste abil. Teema katab pimedus- ja valgusreostust, pikemaajalist valgustusplaani ning öise linna iseloomuliku valgustusliku identiteedi leidmist.

 

Anna-Liisa Unt on praktiseeriv maastikuarhitekt omaloodud büroos Lahe Atmosfäär. Pea 10 aastat õpetas Anna-Liisa noori tulevasi maastikuarhitekte Eesti Maaülikoolis. Täna on ta linnakujunduse spetsialist Tartu Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuses. Anna-Liisat iseloomustab erakordne tundetaiplikus ja oskus tajuda inimese ja ruumi vahelisi suhteid.

Tema ettekanne peegeldab maastikuarhitekti tähelepanekuid valguse/valgustatuse ja avaliku ruumi seoste kohta. Märksõnadeks on nii valgus kui selle puudumine: päevavalgus, varjud, hämarus, pimedus, aastaaegade eripärad, tehisvalguse eesmärgid ja õigustatus.

 

Joonas Saaranen on valgustusdisaini büroo WhiteNight Lighting kaasasutaja. Oma töös proovib Joonas esitada valgusega väljakutset pimedusele, saades tulemuseks kontrastsed ja selged lahendused.

Joonas lõpetas valgustusdisaini eriala Stocholmis KTH ALD 2009, millele eelnevalt oli ta õppinud disaini Rovaniemis, Barcelonas ja Berliinis. Nüüdseks on ta teinud tööd üle kogu Euroopa, nii suurtes korporatsioonides kui ka väikeste eraettevõtetes. Hetkel seob ta mõlemat oma kirge – valgustusdisaini ja valgustite disaini oma firmas WhiteNight Lighting.

Põhjamaade valgus on kombinatsioon kahest ekstreemsusest. Lõpututest päevadest ja süngetest pimedatest tundidest. See unikaalne variatsioon valgusest loob lõpmatu allika inspiratsiooni tekkeks. Oma loengus tutvustab Joonas sellest inspiratsioonist alguse saanud loomingut.

Tallinna linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustamise lahenduse väljatöötamise ideekonkurss

 

Ideekonkursi tulemusena valmiv valgustuslahendus on sisendiks Tallinna linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustamiseks.

Konkursil osalejate meeskonnas peab olema valgustusdisainer (kas IALD või sarnase rahvusvahelise organisatsiooni liikmelisus või haridust tõendav diplom). Ülejäänud meeskonnaliikmed võivad olla arhitektid, elektriinsenerid, valgustusinsenerid, valgustite tootjad ja/või nende Eesti esindajad.

Ideekonkurss on kaheetapiline. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemalt teostatud tööde referentside põhiselt välja 3 (kolm) osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö.

Teises etapis hinnatakse esitatud võistlustöid ja valitakse välja ideekonkursi võitja. Kolmele võistlustingimustele vastava võistlustöö esitanud osalejale makstakse preemiad.

Ideekonkursi preemiad on järgmised:

1. koht 8000 eurot

2. koht 7000 eurot

3. koht 6000 eurot

Osalemistaotlus esitada 19.07.2017 kell 11.00 ja võistlustöö 11.09.2017 kell 11.00