Liitumine

TÄISLIIGE on valgustusala professionaal, kes pühendab suurema osa oma töisest vaimuenergiast sisukalt mõtestatud valgustuse projekteerimisele. Ta on oma erialal tegev olnud vähemalt viis aastat. Täisliikmeks kandideerimisel esitatakse elulookirjeldus ja portfoolio erialasele komisjonile.
TOETAJALIIGE on valgustusega kokku puutuv või sellest huvitatud isik, kellele lähevad korda EVDA eesmärgid, kuid kes ise valgustusdisaineriks (veel) ei kvalifitseeru.
TUDENG on kehtiva üliõpilasstaatusega toetajaliige, kes maksab soodushinnaga liikmemaksu.