Idea competition for lighting Tallinn old town walls

 

Ideekonkursi tulemusena valmiv valgustuslahendus on sisendiks Tallinna linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustamiseks.

Konkursil osalejate meeskonnas peab olema valgustusdisainer (kas IALD või sarnase rahvusvahelise organisatsiooni liikmelisus või haridust tõendav diplom). Ülejäänud meeskonnaliikmed võivad olla arhitektid, elektriinsenerid, valgustusinsenerid, valgustite tootjad ja/või nende Eesti esindajad.

Ideekonkurss on kaheetapiline. Esimeses etapis valib žürii konkursil osalejate varasemalt teostatud tööde referentside põhiselt välja 3 (kolm) osavõtjat, kellele tehakse ettepanek esitada võistlustöö.

Teises etapis hinnatakse esitatud võistlustöid ja valitakse välja ideekonkursi võitja. Kolmele võistlustingimustele vastava võistlustöö esitanud osalejale makstakse preemiad.

Ideekonkursi preemiad on järgmised:

1. koht 8000 eurot

2. koht 7000 eurot

3. koht 6000 eurot

Osalemistaotlus esitada 19.07.2017 kell 11.00 ja võistlustöö 11.09.2017 kell 11.00